Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 18 August 2022
Tệp văn bản PDF
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1631/SKHĐT-QLĐTNNS
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Mẫu A.I.20.pdf 12.17 MB