Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đề nghị tổng hợp khó khăn vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã

-A A +A

              Kính gửi:

                                    - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;

                                    - Liên minh hợp tác xã tỉnh;

                                    - Các Hội: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Doanh nhân trẻ tỉnh;

                                    - Các Chi hội doanh nghiệp: Bắc Sơn, Hữu Lũng, Văn quan;

                                   - Các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1453/VP-KT ngày 08/4/2022 trong đó giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan định kỳ hằng quý tổ chức gặp mặt, đối thoại, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Để chuẩn bị tổ chức gặp mặt, đối thoại, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2022; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị: Các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh hợp tác xã tỉnh, các doanh nghiệp, hợp tác xã cung cấp những thông tin về tình hình khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2022 và đề xuất, kiến nghị về những giải pháp khắc phục theo Phiếu Cung cấp thông tin được gửi kèm theo Công văn này.

 Phiếu Cung cấp thông tin xin vui lòng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/6/2022. Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn hoặc qua địa chỉ email: phongdkkdls@gmail.com.  Số điện thoại liên hệ: 02053812488 (Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị,  doanh nghiệp, hợp tác xã./.

Tài phiếu tại đường Lik: ​​https://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/28771