Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 16 May 2022
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2541/CV-TCT
Ngày ban hành
Ngày ban hành