Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo chủ trương tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án Trạm dừng nghỉ Cao Lộc

-A A +A

Kính gửi: Các nhà đầu tư.

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tại Thông báo số 231/TB-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh về việc Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 18 tháng 4 năm 2022). Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn thông báo chủ trương kêu gọi đầu tư thực hiện dự án Trạm dừng nghỉ Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Dự án Trạm dừng nghỉ Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn thuộc danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 13/11/2021 và đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn (tại địa chỉ https://www.langson.gov.vn/en/node/101966 ).

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo mời quan tâm, nộp hồ sơ đề xuất dự án Trạm dừng nghỉ Cao Lộc cụ thể như sau:

- Tên dự án: Trạm dừng nghỉ Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

- Địa điểm thực hiện dự án: Km 26+560 – Km 27+080, thôn Yên Sơn, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc (bên trái và bên phải tuyến đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn);

- Quy mô diện tích sử dụng đất: 12,65ha;

- Tổng mức đầu tư: 99,8 tỷ đồng;

- Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Lạng Sơn;

- Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

3. Hướng dẫn thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư

3.1. Thành phần hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

b) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

c) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

d) Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

đ) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

h) Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

(Biểu mẫu A.I.1 và Mẫu A.I.3 gửi kèm theo)

3.2. Số lượng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Lưu ý:  Trong trường hợp hồ sơ đề xuất có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị thực hiện dự án trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư đầu tiên thì Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn sẽ thực hiện theo thủ tục quy định tại khoản 7 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ với Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn hoặc liên hệ theo số điện thoại 02053.812.570 để được cung cấp thông tin cần thiết và hướng dẫn thực hiện./.