Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực tham gia “Ngày hội Thanh niên gửi tiết kiệm” do Tỉnh đoàn Lạng Sơn

Hoat động đoàn thể

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 404-KH/TĐTN-NHCS, ngày 14/4/2022 của Tỉnh đoàn Lạng Sơn - Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, ngày 27/4/2022, Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực tham gia “Ngày hội Thanh niên gửi tiết kiệm” do Tỉnh đoàn Lạng Sơn phối hợp cùng Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn tổ chức.

Ảnh 1: Các chi đoàn Cụm thi đua số 2, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tham gia chương trình tại hội trườngChi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh

Với mục đích giúp người nghèo và các đối tượng chính sách trong đó bao gồm đoàn viên, thanh niên có thêm nguồn vốn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp từng bước vươn lên làm giàu chính đáng, Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư đã vận động đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng, tham gia gửi tiết kiệm tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

Ảnh 2: Đại diện Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện gửi tiết kiệm

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực góp phần tạo việc làm, tạo sinh kế để hỗ trợ cho các hộ gia định có nhu cầu vay vốn, có điều kiện đầu tư, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống góp phần thực hiện an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

 

BCH Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư