Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 26 July 2021
Tệp văn bản PDF
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
01/2021/TT-BKHĐT
Ngày ban hành
Ngày ban hành