Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn: 100% công chức, viên chức, người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone

Hoat động đoàn thể

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn và Công đoàn viên chức tỉnh Lạng Sơn, Công đoàn Cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua hệ thống Văn phòng điện tử (Ioffice); Zalo, Facebook; tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động về việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, khai báo y tế QR Code,…cùng các lợi ích mang lại trong phòng, chống dịch COVID-19. Công đoàn phối hợp với thủ trưởng cơ quan, yêu cầu tất cả công chức, viên chức, người lao động thực hiện cài đặt bắt buộc ứng dụng Bluezone. Đối với người dân, doanh nghệp, nhà đầu tư và các cơ quan liên hệ công tác thực hiện kiểm soát quét mã QR Code.

 Công đoàn cơ sở đã phân công cho 01 cán bộ công đoàn trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt ứng dụng Bluezone cho công chức, viên chức, người lao động tại dơn vị. Tính đến ngày 09/6/2021: 100% công chức, viên chức, người lao động của Sở đã cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone, thường xuyên bật Bluetooth trên máy điện thoại thông minh (smartphone).

Trong thời gian tới Công đoàn cơ sở sẽ tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên sử dụng ứng dụng Bluezone, nhằm góp phần trong công tác  phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

 

Phùng Vinh – Sở Kế hoạch và Đầu tư