Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 29 April 2020
Tệp văn bản PDF
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2326/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
10.2018 DM kem theo QD cong bo_1.doc 275 KB
2326_1.pdf 382.03 KB