Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 27 March 2019
Tệp văn bản PDF
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
35/GM-SKHĐT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
35.signed.pdf 743.36 KB
GM tap huan DDCI nam 2019.doc 50.5 KB