Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2013 – 2017

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2013 – 2017

(Kèm theo Quyết định số   668 /QĐ-UBND, ngày   17 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh )

 

 

I -  Các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (11 dự án)

 

TT

Tên dự án

Đơn vị đề xuất dự án

Mục tiêu dự án

Thời gian thực hiện

Địa điểm thực hiện dự án

Kinh phí thực hiện dự án

 

1

Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thôn Mỏ Cấy, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, cải tạo nguồn nước sạch vệ sinh môi trường và kênh mương tưới tiêu cho cánh đồng ba thôn năm 2012

Hội chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn

- Địa chỉ: Số 04, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

- Số ĐT:025. 3811 366

Cải tạo nguồn nước sinh hoạt; đảm bảo nguồn tưới tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; cải thiện môi trường sống, sinh hoạt cho người dân vùng dự án.

2014-2017

Thôn Mỏ Cấy, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng

250.000 USD:

- Vốn tài trợ: 200.000 USD

- Vốn đối ứng: 50.000 USD

 

2

Tuyển chọn giống cây Hồi (Illicium verum hook) và xây dựng mô hình chiết xuất axit shikimic tại Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

- Địa chỉ: Số 438, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh,  TP Lạng Sơn.

- Số ĐT: 0253 871 906

Bảo vệ, phát triển rừng hồi, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống cho người dân vùng dự án

2014-2017

Huyện Văn Quan, Bình gia, Bắc Sơn và TP Lạng Sơn

1.250.000 USD:

- Vốn tài trợ: 1.000.000 USD

- Vốn đối ứng: 250.000 USD

 

3

Xây dựng quy trình nhân giống cây Hoàng đàn bằng phương pháp nuôi cấy mô, góp phần bảo tồn, phát triển cây Hoàng đàn tại khu vực rừng đặc dụng Hữu Liên xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Địa chỉ: Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn

- Số ĐT:025.3870 353

Bảo tồn loài Hoàng đàn (Cupressus sp) đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, phát triển cây Hoàng đàn trong rừng đặc dụng và vùng đệm.

2014-2017

Khu vực rừng đặc dụng Hữu Liên xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng

75.000 USD,:

- Vốn tài trợ: 60.000 USD

- Vốn đối ứng: 15.000 USD

 

4

Dự án bơm điện nước sinh hoạt xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng

UBND huyện Hữu Lũng

- Địa chỉ: Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

- Số ĐT: 025.3825 047

Đảm bảo nguồn nước sạch sinh hoạt hợp vệ sinh cho người dân vùng dự án.

2014-2017

Xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng

125.000 USD:

-Vốn tài trợ: 87.500 USD

- Vốn đối ứng: 37.500 USD

 

5

Công trình đường giao thông nông thôn Hang Dường – Kéo Vèng, xã Bắc Ái, huyện Tràng Định.

Ban Dân tộc  tỉnh Lạng Sơn

- Địa chỉ: đường Quang Trung, P.Chi Lăng, TP.Lạng Sơn.

- ĐT: 025 3 810470

Xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy hoạt động giao lưu, trao đổi về kinh tế - văn hóa để góp phần cải thiện cuộc sống của người dân.

2015-2017

Xã Bắc Ái, huyện Tràng Định.

1.300.000 USD:

-Vốn tài trợ: 1.290.000 USD

- Vốn đối ứng: 10.000 USD

 

6

Xây dựng mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững tại các xã vùng nông thôn tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Địa chỉ: Thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn.

- ĐT: 025 3870353

Hỗ trợ phát triển các hình thức, tổ chức sản xuất; đưa nhanh tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; mở rộng mô hình sản xuất hàng hóa vùng khó khăn.

2015-2017

Huyện Bắc Sơn, Chi Lăng và Lộc Bình

450.000 USD:

-Vốn tài trợ: 360.000 USD

- Vốn đối ứng: 90.000 USD

 

7

Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm, kênh mương Tổng Chooc, huyện Văn Quan

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Địa chỉ: Thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn.

- ĐT: 025 3870353

Cấp nước tưới cho 25ha đất canh tác nông nghiệp; tạo nguồn nước tưới cho cây ăn quả, cây công nghiệp và nước sinh hoạt cho người dân

2014-2016

 

Huyện Văn Quan

350.000 USD:

-Vốn tài trợ: 280.000 USD

- Vốn đối ứng: 70.000 USD

 

8

Nâng cao năng lực hệ thống khuyến nông viên, thú y viên cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Địa chỉ: Thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn.

- ĐT: 025 3870353

Đào tạo nâng cao năng lực làm việc cho khuyến nông viên, thú y viên cơ sở

2015-2017

Các xã vùng 2 và vùng 3 tỉnh Lạng Sơn

450.000 USD:

-Vốn tài trợ: 360.000 USD

- Vốn đối ứng: 90.000 USD

 

9

Cấp nước sinh hoạt cho thôn Vĩnh Quang, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Địa chỉ: Thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn.

- ĐT: 025 3870353

Cấp nước sinh hoạt cho 624 nhân khẩu tại thôn Vĩnh Quang, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia.

2015-2017

Xã Hoa Thám, huyện Bình Gia

200.000 USD:

-Vốn tài trợ: 160.000 USD

- Vốn đối ứng: 40.000 USD

 

10

Cấp nước sinh hoạt cho thôn Khe Mạ, Phật Chỉ, Kéo Khuế - xã Đình Lập, huyện Đình Lập

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Địa chỉ: Thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn.

- ĐT: 025 3870353

Cấp nước sinh hoạt cho 826 nhân khẩu tại thôn Khe Mạ, Phật Chỉ, Kéo Khuế - xã Đình Lập, huyện Đình Lập

2015-2017

Xã Đình Lập, huyện Đình Lập

250.000 USD:

-Vốn tài trợ: 200.000 USD

- Vốn đối ứng: 50.000 USD

 

11

Đa dạng sinh kế cho nông dân nghèo ở xã Việt Yên và Phú Mỹ, huyện Văn Quan, giai đoạn III

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan

- Địa chỉ: Phố Đức Tâm, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

- Số ĐT: 0253 830 018

Nâng cao nhận thức của người dân trong hoạt động chung của cộng đồng, xã hội và  ý thức bảo vệ của công, các công trình công cộng do người dân quản lý nhằm bảo vệ sử dụng lâu dài.

2014-2017

Xã Việt Yên và Phú Mỹ, huyện Văn Quan

300.000 USD:

- Vốn tài trợ: 291.780 USD

- Vốn đối ứng: 8.220 USD

 

II – Các dự án thuộc lĩnh vực y tế (10 dự án)

1

Nâng cấp và xây mới 6 phòng y tế cho Trạm y tế xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Ủy ban nhân dân xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

- Số ĐT: 01636544818

Nhằm đảm bảo đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh và triển khai các chương trình y tế trên địa bàn xã Tân Yên và các địa phương lân cận.

2014-2017

Thôn Pác Mười, xã Tân Yên, huyện Tràng Định

100.000 USD:

- Vốn tài trợ: 80.000 USD

- Vốn đối ứng: 20.000 USD

 

2

Xây dựng Trạm y tế tại xã Vũ Lăng, xã Vạn Thủy và xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn

UBND huyện Bắc Sơn .

- Địa chỉ: Thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Số ĐT: 0253 837 223

Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho việc khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân 03 xã của huyện Bắc Sơn.

2014-2017

Thôn Nà Thí, xã Vạn Thuỷ; thôn Tràng Sơn 2, xã Vũ Lăng; thôn Pó Đồn, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn.

540.000 USD:

- Vốn tài trợ: 500.000 USD

- Vốn đối ứng bằng hiện vật (mặt bằng xây dựng): 40.000 USD

 

3

Sửa chữa, nâng cấp và xây mới 07 phòng chức năng cho trạm y tế xã Đoàn Kết, huyện Tràng Định

 

Ủy ban nhân dân xã Đoàn Kết, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

- Số ĐT: 0253 784201

 

Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất cho nhiệm vụ khám, chữa bệnh và triển khai các chương trình Y tế trên địa bàn xã; thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong xã và các xã xung quanh

2014-2017

Xã Đoàn Kết, huyện Tràng Định

 

120.000 USD:

- Vốn tài trợ: 110.000 USD

- Vốn đối ứng: 10.000 USD

 

 

4

Xây dựng trạm y tế xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia

Ủy ban nhân dân  huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

- Số ĐT: 0253 834218

Đảm bảo về cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong xã.

2014-2017

Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia

100.000 USD:

- Vốn tài trợ: 80.000 USD

- Vốn đối ứng: 20.000 USD

 

5

Xây dựng trạm y tế xã Hòa Bình, huyện Bình Gia

Ủy ban nhân dân  huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

- Số ĐT: 0253 834218

Đảm bảo về cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong xã.

2014-2017

Xã Hòa Bình, huyện Bình Gia

100.000 USD:

- Vốn tài trợ: 80.000 USD

- Vốn đối ứng: 20.000 USD

 

6

Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng

UBND huyện Hữu Lũng

- Địa chỉ: Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

- Số ĐT: 025.3825 047

Đảm bảo về cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong xã.

2014-2017

Xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng

80.000 USD

- Vốn tài trợ: 70.000 USD

- Vốn đối ứng: 10.000 USD

 

7

Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng

UBND huyện Hữu Lũng

- Địa chỉ: Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

- Số ĐT: 025.3825 047

Đảm bảo về cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong xã

2014-2017

Xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng

80.000 USD

- Vốn tài trợ: 70.000 USD

- Vốn đối ứng: 10.000 USD

 

8

Xây dựng 73 trạm y tế xã từ nguồn vốn phi chính phủ nước ngoài

Sở Y tế Lạng Sơn

- Địa chỉ: 50 Đinh Tiên Hoàng, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

- ĐT: 025 3812258

Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đáp ứng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020

2014-2017

73 xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

- Vốn tài trợ: 12.150.673 USD

- Vốn đối ứng: do tỉnh cân đối từ nguồn ngân sách.

 

9

Cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh và 10 bệnh viện đa khoa huyện

Sở Y tế Lạng Sơn

- Địa chỉ: 50 Đinh Tiên Hoàng, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

- ĐT: 025 3812258

Đầu tư trang thiết bị y tế thiết yếu và chuyên sâu để triển khai các kỹ thuật hiện đại, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, góp phần giảm tải tuyến trên và chi phí khám chữa bệnh cho nhân dân

2014-2017

Bệnh viện đa khoa trung tâm và 10 bệnh viện đa khoa huyện..

- Vốn tài trợ: 9.963.461 USD

- Vốn đối ứng: do tỉnh cân đối từ nguồn ngân sách.

 

10

Hỗ trợ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- Địa chỉ: Số 409 Bà Triệu, P. Đông Kinh, TP.Lạng Sơn.

- ĐT: 0253 710241

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ gia đình cận nghèo

2014-2017

Các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh

1.500.000 USD:

- Vốn tài trợ: 1.400.000 USD

- Vốn đối ứng: 100.000 USD

 

III – Các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo (13 dự án)

 

1

Trường Phổ thông dân tộc bán trú PTCS Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, P.Chi Lăng, TP.Lạng Sơn

- Số ĐT: 025.3811 595

Đảm bảo cơ sở vật chất cần thiết phục vụ việc ăn, ở, học tập, sinh hoạt bán trú của học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục xã đặc biệt khó khăn.

2014-2017

Xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc

225.000 USD:

- Vốn tài trợ: 215.000 USD

- Vốn đối ứng: 10.000 USD

 

2

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hữu Kiên, huyện Chi Lăng

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, P.Chi Lăng, TP.Lạng Sơn

- Số ĐT: 025.3811 595

Đảm bảo cơ sở vật chất cần thiết phục vụ việc ăn, ở, học tập, sinh hoạt bán trú của học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục tại  xã đặc biệt khó khăn.

2014-2017

Xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng

267.100 USD:

- Vốn tài trợ: 267.100 USD

- Vốn đối ứng: Mặt bằng xây dựng

 

3

Đầu tư xây dựng phòng học Trường Mầm non xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập

UBND huyện Đình Lập

- Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

- Số ĐT: 025.3846 214

Xóa bỏ phòng học tranh tre nứa lá, phòng học tạm, đảm bảo mục tiêu đầu tư xây dựng kiên cố, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh trong trường

2014-2017

Xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập

225.000 USD:

- Vốn tài trợ: 215.000 USD

- Vốn đối ứng: 10.000 USD

 

4

Trường Tiểu học xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

UBND huyện Lộc Bình

- Địa chỉ: Thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

- Số ĐT: 025.3840 218

Tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh.

2014–2017

Thôn Đinh Chùa, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình

150.000 USD:

- Vốn tài trợ: 105.000 USD

- Vốn đối ứng:  45.000 USD

 

5

Trường Tiểu học xã Xuân Lễ, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

UBND huyện Lộc Bình

- Địa chỉ: Thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

- Số ĐT: 025.3840 218

Tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh.

2014- 2017

Thôn Kéo Hin, xã Xuân Lễ, huyện Lộc Bình

150.000 USD:

- Vốn tài trợ: 105.000 USD

- Vốn đối ứng:  45.000 USD

 

6

Xây dựng điểm trường Nà Đồng, Trường tiểu học xã Tân Văn, huyện Bình Gia

 

Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia

 

- Số ĐT: 0253 834218

 

Xóa phòng học tạm, tăng cường cơ sở vật chất cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh.

 

2014- 2017

Thôn Nà Đồng, xã Tân Văn, huyện Bình Gia

 

90.000 USD:

-Vốn tài trợ: 80.000 USD

-Vốn đối ứng: 10.000 USD

 

7

Xây dựng cơ sở vật chất Trường học

UBND huyện Chi Lăng

- Địa chỉ: Khu Thống Nhất I, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

- Số ĐT: 025.3820 237

Phát triển công tác giáo dục tại các xã đặc biệt khó khăn của huyện Chi Lăng

2014–2017

Trường Tiểu học 1, Tiểu học 2, THCS xã Hữu Kiên và Trường PTCS Liên Sơn

313.550 USD:

- Vốn tài trợ: 219.485 USD

- Vốn đối ứng:  94.065 USD

 

8

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ Lạng Sơn

- Địa chỉ: Đường Quang Trung, P.Chi Lăng, tp. Lạng Sơn

- ĐT: 0253 812110

Nhằm xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội cơ sở vững mạnh, góp phần thực hiện thành công, hiệu quả, bền vững chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

2014- 2017

Lựa chọn một số xã của các huyện, thành phố.

- Vốn tài trợ: 600.000 USD

- Vốn đối ứng: do tỉnh cân đối từ nguồn ngân sách.

 

9

Xây dựng 04 phòng học trường tiểu học xã Tân Lập, huyện Hữu Lũng.

UBND huyện Hữu Lũng

- Địa chỉ: Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

- Số ĐT: 025.3825 047

Tăng cường cơ sở vật chất cho giáo viên và thu hút trẻ em đến trường, thực hiện tốt công ước quốc tế về quyền trẻ em.

2014- 2017

Xã Tân Lập, huyện Hữu Lũng

- Vốn tài trợ: 70.000 USD

- Vốn đối ứng:  7.000 USD

 

10

Xây dựng 04 phòng học trường tiểu học xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng.

UBND huyện Hữu Lũng

- Địa chỉ: Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

- Số ĐT: 025.3825 047

Tăng cường cơ sở vật chất cho giáo viên và thu hút trẻ em đến trường, thực hiện tốt công ước quốc tế về quyền trẻ em.

2014- 2017

Xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng

- Vốn tài trợ: 70.000 USD

- Vốn đối ứng:  7.000 USD

 

11

Xây dựng 03 phòng học tại điểm trường Trãng, trường tiểu học xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng.

UBND huyện Hữu Lũng

- Địa chỉ: Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

- Số ĐT: 025.3825 047

Tăng cường cơ sở vật chất cho giáo viên và thu hút trẻ em đến trường, thực hiện tốt công ước quốc tế về quyền trẻ em.

2014 -2017

Xã Quyết Thăng, huyện Hữu Lũng.

- Vốn tài trợ: 60.000 USD

- Vốn đối ứng:  6.000 USD

 

12

Cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em xã Yên Lỗ và xã Quý Hòa, huyện Bình Gia

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn

Tạo điều kiện chỗ ở bán trú cho học sinh, nâng cao kiến thức Công ước về quyền trẻ em

2014-2015

Xã Yên Lỗ và xã Quý Hòa, huyện Bình Gia

- Vốn tài trợ: 81.428 USD

- Vốn đối ứng:  15.293 USD

 

13

Xây dựng Thư viện Thiếu nhi thành phố Lạng Sơn

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

- Địa chỉ: Số 02 đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn

- Số ĐT: 0253 870 291

Cung cấp cơ sở vật chất, trang bị cho trẻ em TP Lạng Sơn  thêm thông tin, tài liệu học tập và giải trí; cung cấp các thiết bị và dịch vụ hiện đại cho các em học sinh.

2014 -2017

TP Lạng Sơn

250.000 USD:

- Vốn tài trợ: 200.000 USD

- Vốn đối ứng: 50.000 USD

 

IV - Các dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường (11 dự án)

 

1

Xây dựng hệ thống khí biogas composite để xử lý chất thải từ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

BCH Hội nông dân tỉnh Lạng Sơn

 - Địa chỉ: Phố Văn Cao, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

- Số ĐT: 0253 810 407

Xử lý chất thải từ chăn nuôi, góp phần giảm thiểu ô nhiễm.

2014 -2017

03 huyện Lộc Bình, Chi Lăng và Cao Lộc

 120.000 USD:

- Vốn tài trợ: 100.000 USD

- Vốn đối ứng: 20.000 USD

 

2

Thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thị trấn Bắc Sơn

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

- Địa chỉ: Thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

- Số ĐT: 0253 837 223

Nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thị trấn Bắc Sơn, chấm dứt tình trạng rác tồn đọng không kịp thời xử lý gây ô nhiễm môi trường, giữ gìn cảnh quan môi trường sạch đẹp, chống biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

2014 -2017

Thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn

83.750 USD:

- Vốn tài trợ: 70.000 USD

- Vốn đối ứng: 13.750 USD

 

3

Nước sạch – vệ sinh môi trường cho người dân ở thôn Nà Chuông, xã Mai Pha, tỉnh Lạng Sơn

Hội Chữ thập đỏ Lạng Sơn

- Địa chỉ: 04 đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

- Số ĐT: 0253 811 366

 Cải thiện nước sạch sinh hoạt và vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân thôn Nà Chuông, xã Mai Pha.

2014-2017

Thôn Nà Chuông, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn

51.063,9 USD:

- Vốn tài trợ: 47.337,88 USD

- Vốn đối ứng: 3.726,02 USD

 

4

Xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn theo hướng tái sử dụng

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

- Địa chỉ: Phố Đức Tâm, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

- Số ĐT: 0253 830 018

100% chất thải rắn được phân loại nguồn thải, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải, chống ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện; bảo đảm 90% chất thải rắn trên địa bàn được thu gom và xử lý theo quy định. Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc xử lý chất thải rắn 70% chất thải rắn được tái chế sử dụng và chế biến thành các sản phẩm có ích.

2014 -2017

Huyện Văn Quan

500.000 USD:

- Vốn tài trợ: 500.000 USD

- Vốn đối ứng: mặt bằng xây dựng 5ha, 20 nhân công lao động

 

5

Xây dựng công trình nước sạch - vệ sinh môi trường cho thôn Nà Bản – Cốc Sáng, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan

Ban Dân tộc  tỉnh Lạng Sơn

- Địa chỉ: đường Quang Trung, P.Chi Lăng, TP.Lạng Sơn.

- ĐT: 025 3 810470

Cải thiện nước sạch sinh hoạt và vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân

2015-2017

Thôn Nà Bản – Cốc Sáng, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan

190.000 USD

- Vốn tài trợ: 180.000 USD.

- Vốn đối ứng: 10.000 USD

 

6

Xây dựng công trình nước sạch - vệ sinh môi trường cho thôn Nà Chuông – Khòn Vả, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan.

Ban Dân tộc  tỉnh Lạng Sơn

- Địa chỉ: đường Quang Trung, P.Chi Lăng, TP.Lạng Sơn.

- ĐT: 025 3 810470

Cải thiện nước sạch sinh hoạt và vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân

2015-2017

Thôn Nà Chuông – Khòn Vả, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan.

190.000 USD

- Vốn tài trợ: 180.000 USD.

- Vốn đối ứng: 10.000 USD

 

7

Xây dựng công trình nước sạch - vệ sinh môi trường cho thôn Nà Luông và trụ sở UBND xã Tân Yên, huyện Tràng Định.

Ban Dân tộc  tỉnh Lạng Sơn

- Địa chỉ: đường Quang Trung, P.Chi Lăng, TP.Lạng Sơn.

- ĐT: 025 3 810470

Cải thiện nước sạch sinh hoạt và vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân

2015-2017

Thôn Nà Luông và trụ sở UBND xã Tân Yên, huyện Tràng Định.

260.000 USD

- Vốn tài trợ: 250.000 USD.

- Vốn đối ứng: 10.000 USD

 

8

Xây dựng công trình nước sạch - vệ sinh môi trường cho thôn Khuổi Háo, xã Khánh Long, huyện Tràng Định.

Ban Dân tộc  tỉnh Lạng Sơn

- Địa chỉ: đường Quang Trung, P.Chi Lăng, TP.Lạng Sơn.

- ĐT: 025 3 810470

Cải thiện nước sạch sinh hoạt và vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân

2015-2017

Thôn Khuổi Háo, xã Khánh Long, huyện Tràng Định.

190.000 USD

- Vốn tài trợ: 180.000 USD.

- Vốn đối ứng: 10.000 USD

 

9

Xây dựng công trình nước sạch - vệ sinh môi trường cho thôn Khuổi Đeng, xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc.

Ban Dân tộc  tỉnh Lạng Sơn

- Địa chỉ: đường Quang Trung, P.Chi Lăng, TP.Lạng Sơn.

- ĐT: 025 3 810470

Cải thiện nước sạch sinh hoạt và vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân

2015- 2017

thôn Khuổi Đeng, xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc.

150.000 USD

- Vốn tài trợ: 140.000 USD.

- Vốn đối ứng: 10.000 USD

 

10

Xây dựng công trình nước sạch - vệ sinh môi trường cho thôn Nhọt Nặm, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc.

Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn

- Địa chỉ: đường Quang Trung, P.Chi Lăng, TP.Lạng Sơn.

- ĐT: 025 3 810470

Cải thiện nước sạch sinh hoạt và vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân

2015-2017

Thôn Nhọt Nặm, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc.

130.000 USD

- Vốn tài trợ: 120.000 USD.

- Vốn đối ứng: 10.000 USD

 

11

Thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt trung tâm Cụm xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng.

UBND huyện Hữu Lũng

- Địa chỉ: Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

- Số ĐT: 025.3825 047

Xử lý rác thải, bảo vệ môi trường

2014- 2017

04 xã Yên Vượng, Yên Sơn, Yên Thình va Hữu Liên – huyện Hữu Lũng

550.000 USD

- Vốn tài trợ:500.000 USD.

- Vốn đối ứng: 50.000 USD

 

V- Các dự án thuộc lĩnh vực giảm nghèo - hỗ trợ xã hội (10 dự án)

 

1

Cải thiện điều kiện sống cho phụ nữ và trẻ em xã Thanh Long và xã Trùng Quán, huyện Văn Lãng

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lạng Sơn

- Địa chỉ: Phố Văn Cao, p.Chi Lăng, TP.Lạng Sơn.

- Điện thoại: 025 3 810 305

Nâng cao kiến thức về quyền trẻ em, bình đẳng giới và bảo vệ môi trường

2015-2017

Xã Trùng Quán, huyện Văn Lãng

270.000 USD

- Vốn tài trợ:120.000 USD.

- Vốn đối ứng: 150.000 USD

 

2

Cải thiện điều kiện sống cho phụ nữ và trẻ em xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lạng Sơn

- Địa chỉ: Phố Văn Cao, p.Chi Lăng, TP.Lạng Sơn.

- Điện thoại: 025 3 810 305

Nâng cao kiến thức về quyền trẻ em, bình đẳng giới và bảo vệ môi trường

2015-2017

Xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng

298.000 USD

- Vốn tài trợ:175.000 USD.

- Vốn đối ứng: 123.000 USD

 

 

 

 

3

 

 

Hỗ trợ ban đầu cho trẻ em suy dinh dưỡng tại tỉnh Lạng Sơn

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn

- Địa chỉ: 04 đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

- Số ĐT: 0253 811 366

Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xuống mức thấp nhất, từ 2-3%/năm

2014-2017

09 huyện của tỉnh Lạng Sơn: Lộc Bình, Chi Lăng, Hữu Lũng, Đình Lập, Văn Lãng, Tràng Định, Văn Quan, Bình Gia và Bắc Sơn

1.500.000 USD:

- Vốn tài trợ: 1.480.000 USD

- Vốn đối ứng: 20.000 USD

 

 

 

4

 

Hỗ trợ xóa nhà dột nát, nhà tạm cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- Địa chỉ: Số 409 Bà Triệu, P. Đông Kinh, TP.Lạng Sơn.

- ĐT: 0253 710241

Xóa nhà dột nát cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh

2014-2017

Các huyện, thành phố

11.000.000 USD

- Vốn tài trợ: 10.000.000 USD

- Vốn đối ứng: 1.000.000 USD

 

5

Xây dựng sinh kế giảm nghèo cho các đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn Lạng Sơn

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- Địa chỉ: Số 409 Bà Triệu, P. Đông Kinh, TP.Lạng Sơn.

- ĐT: 0253 710241

Nâng cao nhận thức của người dân trong công tác giảm nghèo và ý thức vươn lên thoát nghèo bền vững

2014-2017

Các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao;các xã có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn.

500.000 USD

- Vốn tài trợ: 450.000 USD

- Vốn đối ứng: 50.000 USD

 

6

Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, cung cấp trang thiết bị phục hồi chức năng cho các cơ sở bảo trợ xã hội

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- Địa chỉ: Số 409 Bà Triệu, P. Đông Kinh, TP.Lạng Sơn.

- ĐT: 0253 710241

Cải tạo, nâng cấp phòng học, phòng phục hồi chức năng cho người khuyết tật

2014-2016

Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh

500.000 USD

- Vốn tài trợ: 450.000 USD

- Vốn đối ứng: 50.000 USD

 

7

Hỗ trợ tập huấn, đào tạo nâng cáo kiến thức nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- Địa chỉ: Số 409 Bà Triệu, P. Đông Kinh, TP.Lạng Sơn.

- ĐT: 0253 710241

Đào tạo, tập huấn kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác xã hội và đội ngũ cộng tác viên.

2014-2017

Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

200.000 USD

- Vốn tài trợ: 180.000 USD

- Vốn đối ứng: 20.000 USD

 

8

Xây dựng Trung tâm phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- Địa chỉ: Số 409 Bà Triệu, P. Đông Kinh, TP.Lạng Sơn.

- ĐT: 0253 710241

Cung cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật

2014-2017

 

 

TP Lạng Sơn

400.000 USD

- Vốn tài trợ: 350.000 USD

- Vốn đối ứng: 50.000 USD

 

9

Xây dựng Đề án”Thành lập câu lạc bộ liên thế hệ người cao tuổi tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- Địa chỉ: Số 409 Bà Triệu, P. Đông Kinh, TP.Lạng Sơn.

- ĐT: 0253 710241

Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi, tập trung vào nhóm người cao tuổi dễ bị tổn thương.

2014-2017

Thí điểm tại 5 huyện, thành phố Lạng Sơn

250.000 USD

- Vốn tài trợ: 200.000 USD

- Vốn đối ứng: 50.000 USD

 

10

Xây dựng cơ sở dữ liệu về người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- Địa chỉ: Số 409 Bà Triệu, P. Đông Kinh, TP.Lạng Sơn.

- ĐT: 0253 710241

Tổ chức rà soát, thu thập thông tin, phân loại đối tượng làm cơ sở để xây dựng kế hoạch hành động trợ giúp thiết thực và hiệu quả

2014-2017

Các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh

150.000 USD

- Vốn tài trợ: 130.000 USD

- Vốn đối ứng: 20.000 USD