Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Lịch làm việc tuần Ngày 07/10/2013, đến ngày 11/10/2013 của Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

Giám đốc Lê Minh Thanh ( từ thứ hai, ngày 07/10 đến thứ sáu, ngày 11/10/2013 )

 

Thứ hai

Ngày 07/10

Thứ ba

Ngày 08/10

Thứ tư

Ngày 09/10

Thứ năm

Ngày 10/10

Thứ sáu

Ngày 11/10

Sáng

Họp UBND Tỉnh

Họp giao ban Tỉnh Ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

           

 

Phó giám đốc Nguyễn Tuấn Hoàn ( từ thứ hai, ngày 07/10 đến thứ sáu, ngày 11/10/2013 )

 

Thứ hai

Ngày 07/10

Thứ ba

Ngày 08/10

Thứ tư

Ngày 09/10

Thứ năm

Ngày 10/10

Thứ sáu

Ngày 11/10

Sáng

Kt tại Chi Lăng

Làm việc tại cơ quan

Th qs tại Bắc Sơn

Làm việc tại cơ quan

Kt ntm tại Bắc Sơn

Chiều

Kt tại Hữu Lũng

Làm việc tại cơ quan

Th qs tại Bắc Sơn

Làm việc tại cơ quan

Kt ntm tại Văn Quan

           

 

Phó giám đốc Hoàng Xuân Thuận ( từ thứ hai, ngày 07/10 đến thứ sáu, ngày 11/10/2013 )

 

Thứ hai

Ngày 07/10

Thứ ba

Ngày 08/10

Thứ tư

Ngày 09/10

Thứ năm

Ngày 10/10

Thứ sáu

Ngày 11/10

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Công tác Hà Nội

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp tại Sở Nội vụ

Đi công tác Hà Nội

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó giám đốc Lê Văn Thắng ( từ thứ hai, ngày 07/10 đến thứ sáu, ngày 11/10/2013 )

 

Thứ hai

Ngày 07/10

Thứ ba

Ngày 08/10

Thứ tư

Ngày 09/10

Thứ năm

Ngày 10/10

Thứ sáu

Ngày 11/10

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự hội thảo sửa đổi TTLT Số 10/2009/TTLT-BKH-BTC tại Hà Nội

Dự diễn đàn doanh nhân Việt Nam 20113 tại Hà Nội

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp tại cửa khẩu Chi Ma

Như trên

Như trên