Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Lịch làm việc tuần Ngày 03/10/2011, đến ngày 07/10/2011 của Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

Giám đốc Lê Minh Thanh (Từ thứ Hai, ngày 3/10 đến thứ  sáu, ngày 7/10/2011)

 

Thứ Hai

Ngày  3/10

Thứ Ba

Ngày 4/10

Thứ Tư

Ngày 5/10

Thứ Năm

Ngày 6/10

Thứ Sáu

Ngày 7/10

Sáng

Họp tỉnh ủy TK NQ42và NQ 11

Làm việc tai cơ quan

Làm việc tai cơ quan

Làm việc tai cơ quan

Làm việc tai cơ quan

Chiều

 

Làm việc tai cơ quan

Họp UBND tỉnh công bố QĐ kiểm toán

Như trên

Như trên

Làm việc tai cơ quan

 

Phó Giám đốc Dương Văn Chiều (Từ thứ Hai, ngày 3/10 đến thứ  sáu, ngày 7/10/2011)

 

Thứ Hai

Ngày  3/10

Thứ Ba

Ngày 4/10

Thứ Tư

Ngày 5/10

Thứ Năm

Ngày 6/10

Thứ Sáu

Ngày 7/10

Sáng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Đi công tác Hà Nội

Dự họp đàm phán vốn vay

Dự họp đàm phán vốn vay

Chiều

 

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Dự họp chuẩn bị đàm phán vốn vay ADB

Nt

Nt

 

Phó Giám đốc Nguyễn Tuấn Hoàn (Từ thứ Hai, ngày 3/10 đến thứ  sáu, ngày 7/10/2011)

 

Thứ Hai

Ngày  3/10

Thứ Ba

Ngày 4/10

Thứ Tư

Ngày 5/10

Thứ Năm

Ngày 6/10

Thứ Sáu

Ngày 7/10

Sáng

Làm việc tại CQ

Giám sát cùng HĐND

Họp TB1

VR

Làm việc tại CQ 

Chiều

Làm việc tại CQ 

Giám sát cùng HĐND

Làm việc tại CQ 

VR

Làm việc tại CQ 

 

Phó Giám đốc Trịnh Kim Phượng (Từ thứ Hai, ngày 3/10 đến thứ  sáu, ngày 7/10/2011)

 

Thứ Hai

Ngày  3/10

Thứ Ba

Ngày 4/10

Thứ Tư

Ngày 5/10

Thứ Năm

Ngày 6/10

Thứ Sáu

Ngày 7/10

Sáng

Làm việc tại CQ 

Dự họp tại UBND huyện Hữu Lũng

Làm việc tại CQ 

Làm việc tại CQ 

Làm việc tại CQ 

Chiều

Làm việc tại CQ 

Làm việc tại CQ 

Làm việc tại CQ 

Làm việc tại CQ 

Làm việc tại CQ