Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chiều ngày 22/8/2019, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thành phần dự hội nghị gồm: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Hữu Chiến, Bí thư Đảng ủy đã triển khai, quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 112-KH/TU, ngày 16/7/2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Untitled_1.jpg

Ảnh: Bí thư Đảng ủy Sở Nguyễn Hữu Chiến quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Bí thư Đảng ủy khẳng định đây là nội dung quan trọng, là bước chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng được nghiêm túc, đạt hiệu quả, Bí thư Đảng ủy đề nghị các Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc triển khai các nội theo đúng kế hoạch cấp trên. Đồng thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan.