Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
235/UBND-KT 02-03-2022 Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Lạng Sơn