Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
363/QĐ-UBND 01-03-2022 Về việc phê duyệt phân khai kế hoạch vốn thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA năm 2022