Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
319/TB-SKHĐT 09-12-2023 Thông báo mời quan tâm dự án Khu đô thị Green Garden tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn và xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
47/QĐ-SKHĐT 27-03-2023 Quyết định Phê duyệt chỉ định gói thầu Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc Dự án Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố (DDCI) năm 2023
289/TB-SKHĐT 12-09-2022 Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Mua sắm màn hình Led P2.5 Indoor-SMD 2121 phục vụ công tác chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư
2399/QĐ-UBND 30-12-2021 Quyết định Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
2599/QĐ-UBND 16-12-2020 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
25/2020/QĐ-UBND 06-05-2020 Về việc ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025
1398/QĐ-UBND 27-07-2018 Về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2018
TB 06-06-2018 Thông báo mời thầu Phần mềm quản lý đào tạo Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn