Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
153/TB-SKHĐT 20-05-2022 Thông báo thay đổi thời gian họp theo Giấy mời số 56/GM-SKHĐT ngày 19/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
56/GM-SKHĐT 19-05-2022 Họp thống nhất về quy trình thành lập cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
55/GM-SKHĐT 18-05-2022 Về việc kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục thẩm định, chấp thuận chủ trương dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc khu phi thuế quan
54/GM-SKHĐT 18-05-2022 Giấy mời về việc xem xét khả năng triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc khu phi thuế quan
52/GM-SKHĐT 17-05-2022 Khảo sát, lấy ý kiến về chính sách hỗ trợ đầu tư tại tỉnh Lạng Sơn
881/SKHĐT-ĐKKD 17-05-2022 Vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm của Trung ương và Quỹ phòng, chống tội phạm của tỉnh Lạng Sơn
49/GM-SKHĐT 17-05-2022 Giấy mời Xem xét, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các chính sách của Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 và Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp
53/GM-SKHĐT 17-05-2022 Giấy mời họp xem xét phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Lạng Sơn
51/GM-SKHĐT 17-05-2022 Giấy mời triển khai chuyển đổi số cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
48/GM-SKHĐT 13-05-2022 Giấy mời Họp thống nhất hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
810/SKHĐT-QLĐTNNS 09-05-2022 V/v thông báo chủ trương tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án Trạm dừng nghỉ Cao Lộc
120/TB-SKHĐT 28-04-2022 Về việc giới thiệu đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư
44/GM-SKHĐT 25-04-2022 Họp thống nhất về phạm vi, đối tượng, phương pháp, quy trình, quy mô các dự án đầu tư cần xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư lệnh Quân khu I
43/GM-SKHĐT 25-04-2022 Giấy mời khảo sát địa điểm đề xuất dự án đầu tư Trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản và lợn thịt thương phẩm Miền Bắc
75/TB-SKHĐT 24-03-2022 Tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
28/GM-SKHĐT 22-03-2022 Giấy mời khảo sát, lấy ý kiến về chính sách hỗ trợ đầu tư tỉnh Lạng Sơn
29/GM-SKHĐT 22-03-2022 Khảo sát thực địa địa điểm đề xuất thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái cộng đồng xã Liên Hội, huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn
26/GM-SKHĐT 21-03-2022 Giấy mời họp rà soát, thống nhất phương án xử lý Dự án Chợ Xứ Lạng
24/GM-SKHĐT 15-03-2022 Họp thống nhất phương án lựa chọn nhà đầu tư đối với 02 dự án Trạm dừng nghỉ Cao Lộc và dự án An lạc viên Chi Lăng
23/GM-SKHĐT 14-03-2022 Giấy mời dự tập huấn nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố (DDCI) năm 2022
22/GM-SKHĐT 11-03-2022 Giấy mời họp xem xét thống nhất hướng dẫn thủ tục, trình tự điều chỉnh dự án BT, bổ sung phụ lục hợp đồng và trình tự thực hiện dự án khác (dự án đối ứng) dự án: Cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng
20/TB-ĐKKD 11-03-2022 Về việc ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (08 DN và 11 Chi nhánh)
21/GM-SKHĐT 09-03-2022 Tổ chức hội thảo về một số các nội dung liên quan trong dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh;
20/GM-SKHĐT 08-03-2022 Họp xem xét đề xuất phê duyệt dự án Kè bờ phải sông Kỳ Cùng thành phố Lạng Sơn đoạn từ trường THPT Chu Văn An đến Cầu 17/10
19/GM-SKHĐT 07-03-2022 Giấy mời Họp thống nhất các nội dung thẩm định đề xuất dự án đầu tư trồng rừng cây gỗ lớn, trồng cây dược liệu dưới tán rừng và chăn nuôi động vật hoang dã tại xã Quý Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
60/TB-SKHĐT 04-03-2022 Thông báo kế hoạch tập huấn nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2022
18/GM-SKHĐT 03-03-2022 Giấy mời Khảo sát thực địa địa điểm đề xuất thực hiện dự án Đầu tư chăn nuôi và trồng dược liệu dưới tán rừng tại xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng
17/GM-SKHĐT 02-03-2022 Giấy mời họp thẩm định đề xuất dự án Bến xe ô tô hàng hóa xuất nhập khẩu
16/GM-SKHĐT 01-03-2022 Giấy mời Hội nghị trực tuyến Nghị quyết số 02/NQ-CP: Thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
15/GM-SKHĐT 28-02-2022 Giấy mời kiểm tra, họp xem xét đề xuất điều chỉnh dự án Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
14/GM-SKHĐT 25-02-2022 iấy mời họp xem xét đề nghị của Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông
13/GM-SKHĐT 20-02-2022 Họp thẩm tra dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng
12/GM-SKHĐT 18-02-2022 Giấy mời thẩm định đề xuất điều chỉnh (tách dự án) đầu tư dự án Quần thể Khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn
11/GM-SKHĐT 16-02-2022 hống nhất cách thức, trình tự thực hiện thủ tục chấm dứt Hợp đồng tư vấn lập quy hoạch tỉnh với Liên danh Tư vấn lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
11/QĐ-XPVPHC 15-02-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Cty TNHH MTV SHG
22/TB-SKHĐT 08-02-2022 Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
06/QĐ-XPVPHC 25-01-2022 Quyết định xử phạt VPHC lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư (Công ty CP Sản xuất và Thương mại Trường An Lạng Sơn)
05/GM-SKHĐT 21-01-2022 Họp xem xét tham gia ý kiến dự thảo Hướng dẫn trình tự thủ tục dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
16/TB-SKHĐT 20-01-2022 Thông báo thay đổi thời gian họp theo Thông báo số 14/TB-SKHĐT, ngày 14/01/2022 của Kế hoạch và Đầu tư
04/GM-SKHĐT 19-01-2022 Họp thẩm định đề xuất dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ điểm đến chân núi Mẫu Sơn tại xã Khánh Xuân, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình và đề xuất dự án Khu đô thị sinh thái Mẫu Sơn tại xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình